Teknisk support och installation: John Ramstedt

E-post: john@ramplay.se Telefon: 076 – 103 26 70 

Spara tid!

Örnen beräknar andelar och sköter fakturering! Och det är enkelt att uppdatera ny information om andelsägarna - Smart va?

Enkelt och smart

Programmet kan användas av vägsamfälligheter, å-regleringsföretag och fiskesamfälligheter.

Administration - enkelt och logiskt

Örnen hjälper dig med vägsamfällighetens 

administration – enkelt och logiskt.

Andelsberäkning

Automatisk andelsberäkning 

och fakturering.

Utskriftsvänliga fakturor

Programmet adderar årligt 

belopp och skapar automatiskt 

utskriftsvänliga fakturor.

Nöjda användare!

Jag har tillsammans med Vingåkersåns Regleringsföretag tagit fram detta program som är mycket lättanvänt och de minskade administrationen från 10-15 timmar per år ner till 15 minuter och de är riktigt nöjda!

Andelsägarregister

o Info om markägare, fastighetsbeteckning,

markförteckningsnummer och andelens storlek

o Adressuppgifter, telefon, e-post, om ägaren är privatperson, företag och ev. momsregistrerad

Beräknar andelsstorlekar

o Vid sammanslagning av marker 

och vid ägarbyten

o Tomtuppdelning

Fakturering

o Programmet sammanställer fakturor till 

respektive delägare baserat på andelens

storlek

o Skapar utskriftsvänliga fakturor

o Smidigt register för markering av betalda / obetalda fakturor

o Faktureringsgränser med årligt ackumulerat belopp, många använder en lägre

faktureringsgräns för att minska på administrationen och då sparas innestående belopp till nästa år

Lättanvänt datorprogram

Spara tid! Örnen beräknar andelar och sköter fakturering! Och det är enkelt att uppdatera ny information om andelsägarna – Smart va?

John Ramstedt 

Installation och support

Kontakt

Teknisk support och installation: John Ramstedt

E-post: john@ramplay.se

Telefon: 076 – 103 26 70 

Företag: Ramplay. Godkänd för F-skatt. Innehar momsregistreringsbevis. 

Bankgiro: 742–8378

Kontakt

John Ramstedt

076-103 26 70

Lena Ramstedt
Amanda Ramstedt
Ramplay är en del av Appway Marketing AB