Det måste vara lätt att slänga rätt!

QR-koder har alla tillgång till som har en mobil vilket ger ett mer inkluderande och demokratiskt samhälle för både unga, äldre och personer från olika kulturer att förstå vad man ska slänga var. 

Okunskap finns

Invånare

Känslan av tveksamhet finns vid avfallssortering.

Ni har kunskap

Webbsidor och app

Det finns mängder av kunskap, video, bilder, text om hur man sorterar rätt. Men få personer når denna kunskap.

Vi gör förbindelsen möjlig!

QR-kod

Vi skapar en enkel och effektiv koppling mellan människor och kunskap, fantastiskt!

Rätt avfall på rätt plats!

Hållbarhetsprat​

Felaktig avfallssortering från invånarna kostar kommunen stora belopp årligen. Med tjänsten Hållbarhetsprat minskas kostnaderna i resurser och administration vilket ger en lönsamhet redan efter att några få personer fått ökad förståelse och kunskap kring avfallssorteringen. På så sätt skapas en win-win situation för både kommunen och invånarna, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom blir det mindre nedskräpning.

Hur ska jag sortera mitt avfall?

Problem

Situation: när en person kommer till avfallsanläggning med sitt avfall. Frågan många ställer sig? Slänger jag denna förpackning på rätt plats?

Ta reda på vad man slänger här!

Lösning

Skylten med QR-koden leder till info om vad denna behållare ska innehålla. Vi möjliggör en tjänst som belyser er befintliga information och kunskap om avfallssortering, så att personer får svaret exakt i situationen! Snabbaste vägen till er befintliga sorteringsguide webbsida/app!

Allt för en bättre värld!

Koncept för att stärka kommunikationen mellan invånare och kommunen och på så sätt förbättra miljö, klimat och hållbarhet.

Kontakt

John Ramstedt

076-103 26 70

Lena Ramstedt
Amanda Ramstedt
Ramplay är en del av Appway Marketing AB