Exel grund online

2 dagars kurs online

Information om kursen

Efter avslutad kurs kommer du att kunna de grundläggande funktionerna i programmet Excel och lära dig många smarta konkreta tips som låter dig arbeta mer effektivt med programmet. Vi visar hur det går till och du följer med i undervisningen med logiska exempel och övningar. Denna kurs är helt ortsoberoende, detta gör att du kan läsa denna kurs hemma från din dator. 

Antal dagar: 2 dagar kl. 08.30-16.30

Kommande kurstillfällen:  

Löpande kurstillfällen, kontakta oss för bokning!

Pris: 8 100 kr exkl.moms. 

Plats: Online kurs

Boka: john@ramplay.se

Kursledare: John Ramstedt

Jag är apputvecklare och ingenjör i datateknik. Jag har föreläst inom Exel och programmering i flera år. Jag vill gärna inspirera dig till mer kunskap, vi ses online! /John 

Innehåll Excel Grund

 

Grunder

 • Programfönstret – gränssnittet
 • Navigering
 • Snabbåtkomstfältet
 • Inställningar
 • Markören och markeringsmetoder
 • Inmatning och redigering av cellinnehåll
 • Kopiering och flytt
 • Använda autofyll för att skapa serier
 • Snabbfyll
 • Hantera rader och kolumner
 • Spara, stänga och öppna arbetsbok
 • Spara i olika filformat
 • Dela
 • Hjälpen Sök
 • Pek- eller musläge

 

Beräkningar

 • Skapa formler
 • Kopiera och redigera formler
 • Använda Autosumma
 • Prioriteringsregler
 • Relativa och absoluta referenser

 

Format

 • Justering av celler
 • Formatera tal, tecken, datum
 • Hämta format
 • Ändra kolumnbredd och radhöjd
 • Kantlinjer och fyllning
 • Skydd
 • Tabellformat 
 • Teman

 

Utskriftsformat

 • Utskriftsformat
 • Förhandsgranskning
 • Utskriftsområde
 • Hantera sidbrytningar
 • Sidhuvud och sidfot
 • Marginaler
 • Stående/liggande orientering
 • Skriva ut stödlinjer
 • Skriva ut rader överst på varje sida

 

Tredimensionell kalkyl

 • Infoga och ta bort kalkylblad
 • Namnge kalkylblad
 • Flytt och kopiering av kalkylblad
 • Flytta blad mellan arbetsböcker
 • Bevara kolumnbredd och format vid kopiering
 • Formler som länkas mellan kalkylblad
 • Skapa grupper av kalkylblad

 

Funktioner

 • Allmänt om funktioner
 • Beräkna automatiskt
 • Funktionerna SUMMA, MEDEL, MAX, MIN, ANTAL och OM

 

Diagram

 • Skapa diagram
 • Ändra diagramtyp och diagramalternativ
 • Rekommenderade diagram
 • Snabblayout
 • Formatera diagram
 • Diagramverktyg
 • Ändra diagrammets källdata
 • Infoga nya serier och ta bort serier
 • Ta bort diagram
 • Miniatyrdiagram
 • Skapa prognos

 

Tabeller/Listor

 • Allmänt om tabeller
 • Skapa och hantera tabell
 • Behålla rader och kolumner synliga vid bläddring
 • Sortering
 • Flera nivåer av sortering
 • Autofilter
 • Anpassa autofilter
 • Filtrera efter färg och ikoner
 • Dataverifiering

Kontakta oss!

Antal dagar: 2 dagar kl. 08.30-16.30

Kommande kurstillfällen:  

Löpande kurstillfällen, kontakta oss för bokning!

Pris: 8 100 kr exkl.moms. 

Plats: Online kurs

Boka: john@ramplay.se

Kontakt

John Ramstedt

076-103 26 70

Lena Ramstedt
Amanda Ramstedt
Ramplay är en del av Appway Marketing AB